Giraffe

Інтернет та рішення

Віртуальна приватна мережа

Послуга надання в користування каналів передачі даних («точка-точка» і «точка-багатоточка») передбачає об'єднання двох і більше територіально-віддалених об'єктів в єдину захищену мережу для обміну даними на базі стека протоколів TCP / IP.

Для організації послуги обладнання, встановлене в офісі або технічному центрі клієнта, підключається до порту доступу до послуги на технічному майданчику Giraffe за допомогою виділеної лінії з гарантованою швидкістю.

Особливості послуги:

• Невисока ціна термінального обладнання, оскільки як основний інтерфейс підключення пропонується Ethernet - найпоширеніший у локальних мережах протокол.

• Можливість оптимізації ресурсів мережі оператора за рахунок надання різним користувачам однієї сумарною смуги пропускання з гарантованим поділом трафіку кожного користувача. Як наслідок, послуга доступніше, ніж PLC канали.

• Незалежність від протоколів передачі.

Переваги побудови корпоративної мережі через MPLS мережу Giraffe:

• MPLS-мережа Giraffe побудована на базі високошвидкісних національних каналів зв'язку, з використанням надійного устаткування провідних світових виробників.

• Можлива побудова корпоративних мереж з будь-якою топологією, включаючи повнозв'язну структуру;

• Немає необхідності в спеціальному термінальному обладнанні і конвертації інтерфейсів підключення до мережі: інтерфейс підключення - Ethernet;

• Спрощене обслуговування мережі: більшість завдань щодо конфігурації та управління мережею вирішується технічним персоналом Оператора;

• Якісне та надійне обладнання мережі Giraffe, моніторинг та підтримка клієнтів;

• Можливість надання декількох послуг з гарантованими параметрами якості в одному каналі підключення до мережі Giraffe;